< návrat zpět

Zajímavosti v blízkém okolí areálu "U Elfa"


Obec Lučice a její památky

Podle pověsti obec vznikla ve 13. století, kde byl jako první postaven kostel, který je zasvěcen svaté Markétě. Nechala ho postavit hraběnka, která byla pozvána na lov císařovnou z vedlejší osady statku Komárov. Ta na místě, kde stojí kostel, spadla z koně a zabila se. První doloženou zmínku o obci

Kostel sv. Markéty

Jednolodní gotický kostel pochází z 1. poloviny 14. století a byl založen rodem Dražických z Dražic. Kostel s výraznou hranolovou věží stojí na hřbitově ohrazeném terasovou zdí. Po požáru v roce 1928 byly v interiéru objeveny nástěnné gotické malby, pokrývající téměř celou severní stranu presbytáře. Na stylu provedení maleb je patrný husitský rustikalismus po roce 1430.

Souřadnice GPS

N 49.66233 E 15.49597

Číslo v ústředním seznamu památek

18003 / 6-284

 

 

 

 

 

 

Smírčí kříž

Na okraji obce Lučice se dochoval pískovcový smírčí kříž.

Číslo v ústředním seznamu památek

11217 /

Souřadnice GPS

N 49.66542 E 15.49008

 

Žižkova studánka a bysta

Studánka se nachází v lesích 1 km nad místní částí Dobrá Voda v bývalé oboře Jana Welze.

 

Památný strom

Tzv. Žižkův buk v Dobré Vodě je opředen řadou pověstí. V soutěži Strom roku v roce 2008 obsadil jedno z předních míst.

Souřadnice GPS

N 49.66983 E 15.46997